Konsultationer

En almindelig konsultationstid er 15 min.
Der må da højst være 2 problemstillinger, der skal tages stilling til. Hvis der er flere ting på, er der risiko for, at der er noget, der bliver glemt eller ikke bliver undersøgt tilstrækkeligt.
Der kan således ikke bestilles “dobbelttid” for at kunne klare flere problemstillinger. Dette også af hensyntagen til tilgængelighed for andre patienter.

Sygebesøg foregår efter aftale.

E-mail-konsultationer
Det er muligt at kommunikere med lægerne via mail. Læs nærmere om brugeroprettelsen i menuen foroven.
Via mail kan du få svar på små spørgsmål, eks. blodprøvesvar og svar på røntgenundersøgelser.
Desuden kan du ad denne vej også bestille din faste medicin.
Bør ikke benyttes til akutte problemstillinger, da der kan gå op til 3 hverdage, før spørgsmålet besvares.
Det er vigtigt, at også børn er oprettet med egen PIN-kode, da notaterne indgår i journalerne.

Konsultation ved klinikpersonale
Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer, hvor de varetager bl.a. blodprøvetagning, hjertekardiografi, lungefunktionsundersøgelse, vorte- og sårbehandling og rejsevaccinationer.
Desuden tilbydes kostsamtaler mhp. sænkning af kolesterol, diabeteskost og vægttab, 1. graviditetsundersøgelse.