Priser

Attester:

Motorattest (kørekort)                                                                                                               : 525,00    kr.

Diverse attester: Rejseafbud, handicapskilt, Forhåndsgodkendelse mm                       : 400,00   kr.

Helbredsattest i forbindelse med adoption                                                                           : 1250,00  kr.

Attester til forsikring                                                                                                                   : 1250,00kr.

Mulighedserklæring                                                                                                                    : 500,00    kr.

Sygemelding til A-kasse                                                                                                              : 472,00    kr.

Medicinliste på engelsk                                                                                                               : 200,00   kr.

 

Vaccinationer, Influenza, HPV

Vaccinationshonorar                                                                                                                  : 150,00      kr.
Influenzavaccine                                                                                                                          : 100,00      kr.

HPV vaccination bestilles  på apoteket, og medbringes her.

Rejsevaccinationer

Vaccinationshonorar , 1. vaccination                                                                                      : 500,00       kr.

Vaccinationshonorar, efterfølgende vaccinationer                                                              : 250,00       kr.

Diverse rejsevaccinationer                                                                                                         : Markedspris